Donáška

KOŠICE

Osobný odber: Hlavná 31
info: +421 905 299 278
donaska@republikavychodu.sk
Pondzelek až Nedzeľa:  10:00 – 20:00 

BRATISLAVA

Osobný odber: Hviezdoslavovo nám. 11
info: +421 918 439 005
donaskaba@republikavychodu.sk
Pondzelek až Nedzeľa:  08:00 – 20:00 

KOŠICE
Osobný odber: Moldavská cesta 32
info: +421 905 299 278
donaska@republikavychod.sk
Pondzelek až Nedzeľa:  10:00 – 20:00

BRATISLAVA
Osobný odber: Hviezdoslavovo nám. 11
info: +421 918 439 005
donaskaba@republikavychodu.sk
Pondzelek až Nedzeľa:  08:00 – 20:00