Jak vzňikla Republika Vychodu

Jak vzňikla Republika Vychodu
28 novembra, 2016 admin

Ta kukájce. Zo Zapadu chodza gu nam same poďivne veci. Toten Mekdónald, koka-kóla, abo Braťislaváci. Šak naj chodza, aľe Vichod, to harda krajína zos svoju historiju a narečjami hojňejšima jak v Čiňe. Z Vichodu zaš naposľedku prišľi tánky a pred ňima Leňin zos Marksom a Engélsom. A tak šme še znali, že Vichodu ňichto ňerozúmje a ňe zato, že to šmišni jazik.

Republika Vychodu vzňikla ta ňedavno v róku 2013 a robi šebe uzémne naroki na totje kraje jak Abov, Spiš, Zempľin, Šariš a Gemer. Ňeška ma totu peršu a jednu ambasadu v Košicoch, kdze vita hosci z caleho švéta. Republika daraz ňema ešči prezidénta abo vladu, no na ambasaďe hosci unikatnimi jedzeňami vichodu šicke Vichodňare, bo to najľepši sposob, jak trimac u Vichodňarov rodni jazik.

Republika vipatra jak tota reštauracija, no to mejsto pre stretavaňje Vichodňarov z calej Republíky, ta to utočišče pre kulturu Vichodu, jak to je aj umeňje pic, jak zrobic take šumne dzifčata ľem tak, abo jak žic v krajiňe, dze ňeňi robota, bo šicko porobeno. V Republike sceme dokazac, že na Vichodze še barz dobre žije, bo tu hojno prirodnich a kulturnich krasoch. Ľudze z Unesca chodza na navšťevi jak na klavir.

Republika Vychodu ňevzňika z odpóru k ostatnim ľudzom, aľe z laski k Vichodu. Mi še zname najľepše, zname, co nam chuci, co šmešne za nas, čomu žijéme. Zato budze Republika virtualnim autonomnim uzemim pre šicke Vichodňare, ale aj ľudze dobrej voľe. A jak še tota Republika Vichodňarom zabači, otvori Republika nove ambasadi v totich mestach vichodu.