Tote najvekše krasi Vichodu

Tote najvekše krasi Vichodu
28 novembra, 2016 admin

Dom švetej Alžbeti

Tota Alžbétka bula barz dobre dzifče, bo še tak oddala totemu koscelku co ma štil gotíki najvichodňejši u Európe.

100 roky še stavala horko češko, no ňeška pišne šicke ľudze vichodu.

Tote ľegendi, co še vidumovaľi za totu dobu to ňepravda. Taka tipicka, že kedz jeden duti kameňčok še vycahňe, cali dóm še zruca. Ta to glupocina ňe?

Nam še najvecej ľubi tota čaja co še tam ocitla. Tota socha co chrľi z Matejovej veže ňeňi jak ostatne zoomorfne bitosci, aľe to vichodňarka co v jednej labe trime pohar a v druhej skriva fľašku, ta to alkohoľička, taže znak vichodu.

 

Toti majstri stavbari barz vcipni buľi, bo tote srandi po calom koscelku še nachadzaju. Toten barz hlavni obraz na oltaru ma v kresbe šerbeľ pod posceľu, ta to šaľenstvo :))

Severni portal ma kresbu pošľendeho sudu, kdze zos zlosinmi i biskup zos mňišku. Toti majstri barz šaľeňaci buľi ňe?

REPUBLIKA VYCHODU še napchala ku koscelku a zna čomu to dobre. Tota energia co z tadzi idze, še ňeda opisac. Kedz še tu pije kavej, šerco dzekuje bohu, že take mesco egzistuje.