Ustáva

Ustáva
29 januára, 2017 admin

Preambula

Mi ľudze Vichodu, jak nam ňigdo ňerozumje, kedz vidzime, že Zapadňari riháju na nas, jak už vecej ňesceme bic za diľinov a jak mame najšumňejše dzifčata, sme še rozhodľi isc svoju cestu. A tak trubime do šveta totu ustavu jak simbol ňezavislosci. Tota ustava je možno šaplava, aľe finalňe pre nas zrobena.

{ Gebuľa perša }

Šicki Vichodňare su šebe rovni. Jedno či su zos Košic, Humennoho ľeb z Vranova. Vichodňare su šebe rovni aj kedz šebe rovni ňe su. Kuprikladu, kedz je vychodňar Fero nadraguľa a zaš vychodňar Piťu kurty šrac, i tak jeden jak druhi je. A to plací aj pre šicke dzifčata a čaje, či su šumne a fér, ľeb britke a šaľene.

{ Gebuľa druha }

Vichodňar je taki, chtori še narodzil na Vichodze. Za Vichod je považovani cali regjon Šarišski, cali Zemplin, cali kraj Abovsky, cali Gemer a cali regjon Spiša. Muže še stac, že i taki cudziňec staňe še Vichodňarom, aľe taki muši šebe trikrat nahlas zrecitovať Prisahu vichodňara, aľe bizovne to ňikdi ňeda.

{ Gebuľa treca }

Šickim Vichodňarom še zaruči sloboda slova aľe iba kedz hutoria spisovňe po vichodňarsky. Jak šebe začnu inakše, muže še stac, že dostanu po papuli a ňichto na Vichodze im ňehelfňe. Spisovna vichodňarčina je zľepeňina šickich originalnich vichodňarskych naréči.

{ Gebuľa štvarta }

Každi Vichodňar ma hojno kunšaftskich a občjanskich prav. Aktualňe to tie prava zverejňuje každa Ambasada Republiky vychodu. Taki Vichodňar ňemože zapomnuc, že muši šebe plňic i občjanske povinosci. Jak tote povinnosci ňeplňi, može buc viruceni na zapad.

{ Gebuľa pjata }

Najsamviššou koterbou Republiky Vychodu je prezident, chtori je voľeni šickimi zapisanimi Vichodňarmi. Prezident schvaľuje šicke zakoni, chtorich navrhi mu predložja Vichodňari. To te volbi prezidenta še konaju kedi treba a prezident može bic odvolani nasilu kedi treba, aľe ľem veckaj kedz še spoji vecej jak polovica zapisanich Vichodňarov.